TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
S ÖZARAMAĞAN, F DİZDAROĞLU, D BUDAK, Y ORHAN, M MERCAN, MÜNEVVER YENERMAN
İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi AD

Summary

Trioidin osteoklastomaya benzeyen dev hücreli tümörü, anaplastik tipte tiroid kanserinin oldukça seyrek görülen bir türü olarak kabul edilmektedir. 4 yıl süreyle ılık nodul tanısıyla izlenen 45 yaşındaki bir kadın hasta, nodülün inaktif görünüm almasıyla kliniğimize gönderilerek yatırıldı. Donuk kesi uygulamasıyla gerçekleştirilen cerrahi girişimde sol total, sağ totale yakın troidektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede foliküler karsinom zemininde gelişen osteoklastik dev hücreli anaplastik karsinom tanısı konuldu. Malign potansiyeli yanında histolojik yapı değişikliğiyle özellik gösteren bu vakaların tiroid tümörleri arasındaki yeri ışığında tartışıldı.