TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 4
THE USE OF PLEUROPERITONEAL SHUNT DUE TO MALIGNANT PLEURAL EFFUSION: REPORT OF FIVE CASES
ADNAN SAYAR, YILDIRAY BEKAR, AYSUN ÖLÇMEN, MUZAFFER METİN, HASAN AKIN, ALİ AKPINAR, HAKAN GÜLEÇ, MÜFİD ÖLÇMEN
Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Summary

Geleneksel palyatif tedavilere dirençli, tekrarlayan efüzyon gelişen ve akciğerlerde ekspansiyon kusuru bulunan malign plevral efüzyonlu (MPE) vakalarda plöroperitoneal şant (PPS) önemli bir tedavi seçeneğidir. Bu seçenek tümörlü vakaya, özellikle hastalığın terminal safhasında yaşam konforu sağlar. 1995-1997 yılları arasında malign plevral efüzyon tanısı almış 5 hastamıza plöroperitoneal şant uyguladık. Vakalarımızın 2'si kadın, 3'ü erkekti. Ortalama yaş 50.2 idi (28-68). Vakalarımızın üçünde malign mezotelyoma, ikisinde ise adenokanser metastazı saptandı. Bir vakaya tekrarlayan malign plevral efüzyon nedeniyle, 4 vakaya ise hapsolmuş akciğer (trapped lung) nedeniyle Denver plöroperitoneal şant uygulandı. Vakalarımızdan dördü, 3, 3,5, 7 ve 20. ayında öldü. Bir vakamız ise 9 aydır takibimizdedir. Dört vakaya takipleri süresince torasentez gerekmemiştir, 5. vakada periton boşluğunun oblitere olmasına bağlı sıvı emilimi gerçekleşmemiş ve şant kullanımına son verilmiştir. Çalışmamızın amacı, hastalıklarının terminal safhasındaki malign plevral efüzyonlu vakalara, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan ve kullanımı her gün biraz daha artmakta olan Denver plöroperitoneal şanta dikkatleri çekmektir.