TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
RADIOTHERAPY IN KIMURA'S DISEASE: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
KAAN OYSUL, METİN GÜDEN, SERDAR SÜRENKÖK, H CÜNEYT ULUTİN, YÜCEL PAK
GATA Radyasyon Onkolojisi AD. Etlik, Ankara

Summary

Sıklıkla yumuşak dokunun eozinofilik granülomu olarak tanımlanan Kimura Hastalığı genç erişkin erkeklerde görülen iyi prognozlu bir hastalıktır. Histolojik olarak derialtı dokuda belirgin eozinofil infiltrasyonu ve lenfofoliküler proliferasyon ile karakterizedir. Çene altında şişlik yakınması ile Aralık 1998'de, 21 yaşında bir erkek hasta bölümümüze başvurmuştur. Fizik muayenede submental bölgede 3x2 cm. büyüklüğünde subkutanöz yerleşimli bir kütle ile birlikte submental ve bilateral submandibüler lenfadenopatiler saptanmıştır. Submental bölgedeki kütle eksizyonel biyopsi ile çıkartılmıştır. Histopatolojisi Kimura Hastalığı olarak rapor edilen hastaya 30 Gy'lik eksternal radyoterapi uygulanmıştır.