TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 2
RECONSTRUCTION WITH "SPLIT-THICKNESS SKIN GRAFT" IN HEAD AND NECK SURGERY
LEVENT ERİŞEN, HAKAN COŞKUN, OĞUZ BASUT, SELÇUK ONART, İLKER TEZEL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.

Summary

Çalışmanın amacı, serbest deri grefti ile rekonstrüksiyon yapılan vakalarımızı, sunmak ve bu yöntemin avantajlarını vurgulamaktır. Baş-boyunda malignite nedeni ile opere edilen ve serbest deri grefti ile rekonstrüksiyon yapılan 10 hasta değerlendirildi. Orta kalınlıkta (0.4 mm) serbest deri grefti 8 vakada mukoza, 2 vakada cilt konstrüksiyonu için kullanıldı. 6 vakada tümör oral kavite ve/ya da orofarinkste, 2 vakada paranazal sinüslerde, 2 vakada ise aurikula ve/ya da dış kulak yolunda yerleşimliydi. Yara iyileşmesi 8 hastada tam iken, 2 hastada greftte parsiyel nekroz gelişti. Ortalama hastanede yatış süresi 14.6 gündü. Ortalama olarak 5.6 günde oral gıdaya başlandı, konuşma 3 hastada normal, 3 hastada anlaşılabilirdi. Komplikasyon olarak 2 hastada greftte kontraktür , 1 hastada Stenon kanalı stenozu, 1 hastada sulu gıdalarla aspirasyon ve nazal regürjitasyon gelişti. Sonuç olarak; aşırı yumuşak doku defektinin eşlik etmediği oral kavite ve/ya da orofarinksteki mukoza, maksillektomi kavitesindeki mukoza ve aurikula ve/ya da dış kulak yolu çevresi cilt defektlerinde serbest deri grefti uygun bir rekonstrüksiyon alternatifi olarak düşünülmelidir.