TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 4
EKSTERNAL IRRADIATION OF PITUITARY ADENOMAS WITH ARC TECHNIQUE
SÜREYYA SARIHAN, NİHAT SÖZER, NADİR KÜÇÜK, LÜTFİ ÖZKAN, KAYIHAN ENGİN
Uludağ Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi ABD

Summary

Hipofiz adenomlarının tedavisinde radyoterapi (RT), postoperatif olarak veya inoperabl vakalarda primer olarak kullanılmaktadır. Ark terapi, derinde yerleşmiş, merkezi, küçük tümörlerin tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Kliniğimizde, 1996-1998 yılları arasında 12 hipofiz tümörlü vaka tedavi edildi. 4 vaka karşılıklı paralel alanla, 8 vaka ise bilateral ark rotasyon ile Lineer akseleratörle ve 15-25 MV foton enerjileri kullanılarak ışınlandı. Ortanca izlem süresi 35 aydı (8-56 ay). Hipofiz tümörlü vakalarda, tedavinin amaçlarından biri olan vizüel başarı, 10 vakada (%83) sağlandı. Radyolojik tüm yanıt oranının %83 olduğu görüldü. Ortanca lens dozu, bilateral ark terapi yapılan vakalarda 90 cGy iken, karşılıklı paralel alanla ışınlanan vakalarda 310 cGy olarak ölçüldü (P<0.01). İzlem sırasında hiçbir vakada tedavi komplikasyonu görülmedi. Bilateral ark rotasyon hedef volümde daha iyi bir doz dağılımı sağlarken, lens gibi kritik organları korumaktadır.