TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2001 , Vol 16 , Num 3
PRIMARY OSTEOSARCOMA OF THE SPHENOID BONE WITH MULTIPLE RECURRENCES: A CASE REPORT
ZEYNEP ÖZSARAN, YAVUZ ANACAK, MUSTAFA ESASSOLAK, ERDAM GÖKER, FİKRİ ÖZTOP, DENİZ YALMAN, AYFER HAYDAROĞLU
E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Bu çalışmada sfenoid kemikte yerleşmiş, cerrahi sonrası lokal yineleme nedeniyle reeksizyon, radyoterapi ve kemoterapi uygulanan, ardından frontal kemikteki kraniyektomi yerinde yineleyen osteosarkom vakası, nadir görülmesi ve atipik gidişi nedeniyle sunulmaktadır. On sekiz yaşında bayan vakanın baş ağrısı nedeniyle çekilen tomografisinde sfenoid kemik büyük kanadını destrükte eden kütle saptanarak başka bir merkezde total eksizyon uygulanmış, osteosarkom tanısı alan vakaya adjuvan tedavi planlanırken postoperatif 4. ayda sol orbita lateral duvarında kütle saptanması üzerine lokal yineleme kabul edilerek eşzamanlı radyokemoterapi verilmiştir. Tedavi sonrası 11. ayda sol frontopariyetal kalvaryumda cerrahi implantasyon olarak düşünülen yeni bir kütle daha ortaya çıkmış ve geniş eksizyon ile çıkartılıp, histopatoloji sonucu osteosarkom olarak belirlenmiştir. Yeniden eşzamanlı radyokemoterapi şeması uygulanmıştır. Olgu tedavi sonrası 4. yılda sorunsuz olarak izlenmektedir.