TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
TEKSEN ÇAMLIBEL, T A CAPUTO
Marmara Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

Summary

Erken servikal kanser, cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedavi,över ve vajina fonksiyonunun devamlılığına ve cerrahi evrelemeye olanak sağlaması, komplikasyonlarının ise daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi dolayısıyla bizim tercihimize sebep olmaktadır. Çalışmamızda, 43 evre I-A, I-B, II-A servikal kanserli olguda yaptığımız radikal histerektominin morbiditesi, evreleme bulguları, komplikasyonları, patoloji değerlendirmesi ve bazı epidemiolojik parametreleri incelendi. Radikal histerektomi, belirttiğimiz tarzdaki pre ve postoperatif bakımla, yaşlı hastalarda dahi, çok düşük bir morbidite ile yapılabilir. Evre I-B'de 5 yıllık sürvi %90'dı. İyi yetişmiş pelvik cerrahlarının azlığı, radikal histerektominin yeterli olarak yapılabilmesinin en büyük engellerindendir.