TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
AHMET NAFİZ KARADENİZ, IAN FRAZER, ERKUT ERKURT
İstanbul Tıp. Fak. Radyoterapi Bilim Dalı

Summary

Bu çalışmada 1960-1979 yılları arasında Saint Luke's Radyoterapi ve Klinik Onkoloji Merkezi'nde postoperatif radyoterapi ve yalnız radyoterapi ile tedavi edilen 6 serebral-üçüncü ventrikül tümörlü olgu incelendi. Dört olgu öpere edilmiş üçünde tanı biopsi ile konulmuştur. (2 hasta diferansiye astrositorna, diğeri oligodendroglioma tanısı almıştır.) Dört olgu kombine tedavi yöntemi (parsiyel rezeksiyon ve postoperatif radyoterapi) ile tedavi edilmiş, bu olguların 62, 65, 75 ve 156 aydır sağ ve hastalıksız yaşadığı anlaşılmıştır. Yalnız radyoterapi ile tedavi edilen iki olgu 22 ve 36'cı aylarda tümör nüksleri ile eks olmuşlardır. Altı olgumuzda 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları % 83 ve % 66'dır. Serimizdeki tedavi sonuçları literatürde yayınlanan sonuçlar ile karşılaştırılmış, bu bölge tümörlerinde cerrahi operasyonun ve radyoterapinin rolü yeniden gözden geçirilmiştir.