TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 4
THE RADIATION-INDUCED MYELOPATHY: CASE REPORT
RASİM MERAL, AHMET KARADENİZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Summary

İki vaka nedeni ile çok nadir görülen, ancak radyoterapinin en korkulan komplikasyonlarından biri olan radyasyon miyelopatisine dikkat çekilmekte ve tedavideki hatalar analiz edilmektedir. İleri evre servikal özofagus karsinomlu (PT4NOMX) birinci vakaya postoperatif radyoterapi uygulanmış, omuriliğin 22 cm'lik bölümü tedavinin birinci bölümünde (Faz I) 4000 cGy doz almıştır. İkinci bölümde omurilik ön ve arkadan kurşunla korunduğu halde, radyoterapiden 13 ay sonra geç radyasyon miyelopatisine bağlı semptom ve bulgular gelişen hastada, çekilen MRG tetkikinde omuriliğin servikal segmentinde radyasyon miyelopatisine bağlı görüntüler tespit edilmiştir. Servikal miyelopatinin tedavi sırasında boyun bölgesine kompansatör filtre konulmamasına bağlı geliştiği anlaşılmıştır. Hasta halen yaklaşık beş yıldır hastalıksız nükssüz olup, miyelopatisi progrese değildir. Medikal inopere bronş karsinomalı ikinci vakaya primer radyoterapi uygulanmış, omuriliğin 13 cm'lik bölümü 250 cGy'lik fraksiyonlarla 22 tedavi (toplam 5500 cGy) almıştır. Radyoterapiden 20 ay sonra progresif radyasyon miyelopatisi gelişen hasta, kırk üç ay sonra görüldüğünde paraplejik ve yatalak durumda bulunmuş, kısa bir süre sonra miyelopatiye bağlı komplikasyonlarla kaybedilmiştir. Kanser hastalarının radyoterapisinde tedavi alanı içinde kalan omuriliğin tolerans dozunun aşılmaması ve miyelopatiye neden olacak tüm faktörlerin gözden geçirilmesinin önemine değinilmiştir.