TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
TEKSEN ÇAMLIBEL, AYDIN DEMİRCAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Summary

Bu çalışmada, 76 endometrium, 24 över ve 10 serviks kanseri vakasında, östrojen (ER), progesteron (PR) ve androjen (AR) reseptörlerine bakıldı. İyi ve orta diferansiye endometrial kanser vakalarının %65'i ER(+), %55'i PR(+) bulundu; az diferansiye olan grupta olanların %50'si ER(+), % 22 si PR(+) idi. Över kanserli hastaların 11 inde evreleme yapıldı. Evre-III olan 6 hastanın hepsinde PR(-), 2 sinde ER(+); Evre-IV olan 5 hastanın 3 ü ER(+), 3 Ü PR(+) bulundu. Serviks kanseri vakalarının 6'sında ER(+),4 ünde PR(+) bulunmuştur. Androjen reseptörleri l endometrial kanser vakasında ve 2 över kanseri vakasında pozitif, serviks kanseri vakalarının hepsinde negatif çıkmıştır.