TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
N KONUK, M TURGAY, FİKRİ İÇLİ, D DİNÇOL, O SARDAŞ
İbni Sina Hast. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Summary

Onsekiz olguluk (12 ANLL, 3 KML blastik kriz, 3 MDS) hasta serisi, 14-21 gün düşük doz sitozin arabinosid ile tedavi edildi. Sitozin arabinosid cilt altı veya intravenöz yolla 10 mg/m2, 12 saatte bir verildi. 4 kısmi, 4 tam remisyon sağlandı. 10 hasta tedaviye cevap vermedi, bunların 7 tanesi kanamadan öldü. Sitozin arabinosidin bildirilen hücre diferansiye edici etkisi tespit edilemedi. Hücreyi diferansiyasyondan ziyade sitotoksik etkiye sahip göründü. Mamafih, bu yöntem ekonomik ve kolay uygulanabildiğinden bazı durumlarda tercih edilebilir.